Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2.8 trang 8 SBT TIn học lớp 6

Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?

Xem lời giải

Câu 2.9 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?

Xem lời giải

Câu 2.10 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?

Xem lời giải

Câu 2.11 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

Xem lời giải

Câu 2.12 trang 9 SBT TIn học lớp 6

Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?

Xem lời giải

Câu 2.13 trang 9 SBT Tin học lớp 6

Hãy phân loại các thiết bị sau thành ba loại thiết bị đầu vào, thiết bị đầu ra và bộ nhớ lưu trữ.

Xem lời giải

Câu 2.14 trang 9 SBT Tin học lớp 6

So sánh quá trình xử li thông tin giữa người và máy tính theo gợi ý sau:

Xem lời giải

Câu 2.15 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Xem lời giải

Câu 2.16 trang 10 SBT Tin học lớp 6

Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng quỹ thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu được phát ra cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp lại các bạn có kết quả như sau:

Xem lời giải

Câu 2.17 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu một công việc mà có đủ các hoạt động của quá trình xử lí thông tin. Hãy chỉ ra các bước thực hiện công việc tương ứng với các hoạt động của quá trình xử lí thông tin.

Xem lời giải

Câu 2.18 trang 11 SBT Tin học lớp 6

Em hãy lấy ví dụ minh hoạ việc sử dụng máy tính đã làm cho việc học tập của em trở nên hiệu quả hơn.

Xem lời giải

Câu 3.1 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dang

Xem lời giải

Câu 3.2 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Dữ liệu trong máy tính được mã hoá thành dãy bít vì

Xem lời giải

Câu 3.3 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?

Xem lời giải

Câu 3.4 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Một bít được biểu diễn bằng

Xem lời giải

Câu 3.5 trang 12 SBT Tin học lớp 6

Bao nhiêu ‘bit’ tạo thành một ‘byte’?

Xem lời giải

Câu 3.6 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Bao nhiêu ‘byte’ tạo thành một ‘kilobyte’?

Xem lời giải

Câu 3.7 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Đơn vị đo dữ liệu nào sau đây là lớn nhất?

Xem lời giải

Câu 3.8 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Một gigabyte xấp xỉ bằng

Xem lời giải

Câu 3.9 trang 13 SBT Tin học lớp 6

Khả năng lưu trữ của một thiết bị nhớ được gọi là gì?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất