Câu trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 186 SGK Sinh học 11 Nâng cao


Giải bài tập Câu trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 186 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Chọn phương án trả lời đúng:

1. Mức độ cảm ứng của động vật có xương sống là:

A. phản ứng toàn thân

B. phản xạ phức tạp, chính xác

C. phản ứng định khu

D. chuyển động cơ thể

2. Hưng phấn dẫn truyền trong cung phản xạ theo chiều:

A. từ cơ quan thụ cảm tới trung ương thần kinh và đến cơ quan đáp ứng

B. từ cơ quan đáp ứng đến trung ương thần kinh

C. từ điểm kích thích về hai phía

D. từ trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng và tới cơ quan thụ cảm.

3. Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật?

A. Auxin.                    B. Gibêrelin.

C. Xitôkinin.               D. Êtilen.

4. Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

A. Ơstrogen.       B. Prôgestêron.             

C. Ecđixơn.         D. FSH.                  

5. Hình thức sinh sản vô tính được thể hiện ở cây:

A. Mía.                        B. Ngô.               

C. Lạc.                        D. Sắn.  

6. Biện pháp tránh thai được áp dụng phổ biến là:

A. Dùng bao cao su.

B. Đặt vòng tránh thai.

C. Xuất tinh ngoài âm đạo.

D. Dùng thuốc tránh thai.

E. Đình sản nam và nữ.

7. Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là:

A. Cây mới được tạo ra từ một đoạn thân cắm xuống đất.

B. Cây mới được tạo ra từ chồi của cây này ghép lên thân của một cây khác.

C. Cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá.

D. Cây mới được mọc lên từ những chồi mới trên gốc một cây đã bị chặt.

Lời giải chi tiết

Đáp án:

1. B

2. A

3. D

4. C

5. A

6. A

7. C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí