Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào?


Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào ?

Đề bài

Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 102 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a chống lại ách thống trị của Hà Lan diễn ra sôi nổi.

- Trong những năm 1926 - 1927, khởi nghĩa đã bùng nổ ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Do những sai lầm về đường lối mà các cuộc khởi nghĩa diễn ra trong những năm 1926 - 1927 bị thất bại và khủng bố nghiêm trọng.

- Sau khi khởi nghĩa bị đàn áp, quần chúng đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ của Đảng Dân tộc đứng đầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí