Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á?

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á ?

Đề bài

Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 101 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Bắt đầu từ những năm 20 của thế kỉ XX, một số Đảng Cộng sản ở khu vực Đông Nam Á ra đời đã có tác động lớn đến phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á:

+ Các Đảng Cộng sản tham gia hoạt động cách mạng cũng như lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á.

+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở một số nước đã vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

+ Các phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra (1926-1927) ở In-đô-nê-xi-a và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931) ở Việt Nam.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 -1939 Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 -1939

Đầu thế kỉ XX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương? Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương?

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ?

Xem chi tiết
Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới? Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới?

Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới ?

Xem chi tiết
Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á

Phong trào chống thực dân đòi độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi...

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao? Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

Giải bài tập 1 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem chi tiết
Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.