Qua các hình ảnh 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Bình chọn:
4 trên 17 phiếu

Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Qua các hình ảnh 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Hướng dẫn.

Nhận xét : Các hình ảnh thể hiện nước Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhanh sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhưng thành quả của nền kinh tế thì người lao động không được hưởng mà bị ra sức bóc lột, chèn ép.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu