Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ?

Vì sao nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Hướng dẫn.

Nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng vì Tổng thống mới đắc cử cuối năm 1932 là Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới. Chính sách này nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi các ngành kinh tế - tài chính, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò kiểm soát, điều tiết của Nhà nước đối với việc sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu