Qua bảng thống kê trang 56, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?


Đề bài

Qua bảng thống kê dưới đây em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ? 

Giá trị lương  thực xuất khẩu  Số người chết đói 
Năm Số lượng Năm Số người chết
1840 858 000 livrơ 1825 - 1850 400 000
1858 3 800 000 livrơ 1850 - 1875 5 000 000
1901 9 300 000 livrơ 1875 - 1900 15 000 000

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 56 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Qua bảng thống kê trên ta có thể thấy:

* Chính sách thống trị của thực dân Anh:

- Con số cho thấy, số lượng xuất khẩu tăng nhanh, tỉ lệ thuận với số người chết đói. Chứng tỏ chính sách thống trị của thực dân Anh hết sức tàn bạo.

- Kinh tế: bóc lột thậm tệ nhân dân Ấn Độ, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế Ấn Độ.

- Chính trị: dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo, dân tộc.

* Hậu quả:

- Quần chúng nông dân bị bần cùng hóa: người dân mất ruộng đất, thủ công nghiệp suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại, mâu thuẫn giữa các sắc tộc, tôn giáo Ấn nảy sinh.

- Nhân dân Ấn Độ mâu thuẫn sâu sắc với thực dân Anh, vì thế những cuộc đấu tranh chống thực dân Anh tất yếu sẽ nổ ra.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.