Câu 9 trang 204 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crackinh và khí lò cốc.

Đề bài

a) Hãy nêu thành phần và ứng dụng của khí dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí crackinh và khí lò cốc.

b) Nhựa than đá là gì, có công dụng như thế nào ?

Lời giải chi tiết

a) – Khí dầu mỏ: 51%CH4; 19% C2H6; 11%; 4,4% C4H10; 2,1% C5H12 và 12,5% các khí khác (N2, H2, H2S, He…)

- Khí thiên nhiên: 92% CH4; 1,9% C2H6; 0,6 %; 0,3% C4H10; 1,1% C5H12 và 4,1% các khí khác (N2, H2, H2S, He,…)

Ứng dụng của khí dầu mỏ và khí thiên nhiên:

+ CH4: dùng cho nhà máy điện, sứ, đạm, sản xuất ancol metyic

+ C2H6: Điều chế etilen sản xuất nhựa PE

+ C3H8, C4H10: khí hóa lỏng dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp, đời sống.

- Khí lò cốc: 65% H2; 35% CH4, CO­2, CO, C2H6, N2… dùng làm nhiên liệu.

- Khí cracking là hỗn hợp khí chủ yếu của các hiđrocacbon như CH4, C2H2, C3H6… phụ thuộc vào điều kiện phản ứng. Dùng làm nhiên liệu cho tổng hợp hữu cơ.

b) Nhựa than đá là phần lỏng thu được khi chưng cất than đá. Lớp nhựa không tan trong nước tự tách ra. Ở mỗi phân đoạn thu được hợp chất

- Dầu nhẹ (80 – 1700C) chứa benzen, toluen, xilen…

- Dầu trung (170 – 2300C) chứa naphtalen, phenol, piriđin…

- Dầu nặng (230 -2700C) chứa crezol xilenol…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí