Câu 8 trang 66 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Đề bài

Rót dung dịch chứa 11,76 g \({H_3}P{O_4}\) vào dung dịch chứa 16,80 g KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_3}P{O_4}}} = \frac{{11,76}}{{98}} = 0,12\;mol;\)

\({n_{KOH}} = \frac{{16,8}}{{56}} = 0,3\;mol\)

Ta có \(2 < k = \frac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = \frac{{0,3}}{{0,12}} = 2,5 < 3\)

\(\Rightarrow \) Tạo 2 muối \({K_2}HP{O_4}\) và \({K_3}P{O_4}\)

Đặt số mol \({H_3}P{O_4}\) tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x mol và y mol

\({H_3}P{O_4} + 2KOH \to {K_2}HP{O_4} + 2{H_2}O\)   (1)

  x           \( \to \)  2x        \( \to \)    x

\({H_3}P{O_4} + 3KOH \to {K_3}P{O_4} + 3{H_2}O\)    (2)  

   y          \( \to \)  3y        \( \to \)    y

Theo đề bài ta có

\(\left\{ \matrix{
x + y = 0,12 \hfill \cr 
2x + 3y = 0,3 \hfill \cr} \right.\)

Khối lượng của các muối thu được:

\({m_{{K_2}HP{O_4}}} = 0,06.174 = 10,44(g);\)

\({m_{{K_3}P{O_4}}} = 0,06.212 = 12,72(g)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí