Câu 8 trang 66 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Đề bài

Rót dung dịch chứa 11,76 g \({H_3}P{O_4}\) vào dung dịch chứa 16,80 g KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_3}P{O_4}}} = \frac{{11,76}}{{98}} = 0,12\;mol;\)

\({n_{KOH}} = \frac{{16,8}}{{56}} = 0,3\;mol\)

Ta có \(2 < k = \frac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = \frac{{0,3}}{{0,12}} = 2,5 < 3\)

\(\Rightarrow \) Tạo 2 muối \({K_2}HP{O_4}\) và \({K_3}P{O_4}\)

Đặt số mol \({H_3}P{O_4}\) tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x mol và y mol

\({H_3}P{O_4} + 2KOH \to {K_2}HP{O_4} + 2{H_2}O\)   (1)

  x           \( \to \)  2x        \( \to \)    x

\({H_3}P{O_4} + 3KOH \to {K_3}P{O_4} + 3{H_2}O\)    (2)  

   y          \( \to \)  3y        \( \to \)    y

Theo đề bài ta có

\(\left\{ \matrix{
x + y = 0,12 \hfill \cr 
2x + 3y = 0,3 \hfill \cr} \right.\)

Khối lượng của các muối thu được:

\({m_{{K_2}HP{O_4}}} = 0,06.174 = 10,44(g);\)

\({m_{{K_3}P{O_4}}} = 0,06.212 = 12,72(g)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài