Câu 8 trang 66 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Rót dung dịch chứa 11,76 g \({H_3}P{O_4}\) vào dung dịch chứa 16,80 g KOH. Tính khối lượng của từng muối thu được sau khi cho dung dịch bay hơi đến khô.

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_3}P{O_4}}} = \frac{{11,76}}{{98}} = 0,12\;mol;\)

\({n_{KOH}} = \frac{{16,8}}{{56}} = 0,3\;mol\)

Ta có \(2 < k = \frac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = \frac{{0,3}}{{0,12}} = 2,5 < 3\)

\(\Rightarrow \) Tạo 2 muối \({K_2}HP{O_4}\) và \({K_3}P{O_4}\)

Đặt số mol \({H_3}P{O_4}\) tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x mol và y mol

\({H_3}P{O_4} + 2KOH \to {K_2}HP{O_4} + 2{H_2}O\)   (1)

  x           \( \to \)  2x        \( \to \)    x

\({H_3}P{O_4} + 3KOH \to {K_3}P{O_4} + 3{H_2}O\)    (2)  

   y          \( \to \)  3y        \( \to \)    y

Theo đề bài ta có

\(\left\{ \matrix{
x + y = 0,12 \hfill \cr 
2x + 3y = 0,3 \hfill \cr} \right.\)

Khối lượng của các muối thu được:

\({m_{{K_2}HP{O_4}}} = 0,06.174 = 10,44(g);\)

\({m_{{K_3}P{O_4}}} = 0,06.212 = 12,72(g)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.