Câu 7 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy dùng dố đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các dãy sau:

Đề bài

Hãy dùng số đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong các dãy sau:

\(\mathop {C{H_3}Cl}\limits_{Clometan } \)              

\(\mathop {C{H_2}C{l_2}}\limits_{điclometan } \)                                     

\(\mathop {CHC{l_3}}\limits_{...?...} \)               

\(\mathop {CC{l_4}}\limits_{...?...} \)

\(\mathop {C{F_3} - CH{F_2}}\limits_{pentafloe\tan } \)                 

 \(\mathop {C{l_3}C - CHC{l_2}}\limits_{...?...} \)                                   

\(\mathop {C{l_3}C - CC{l_3}}\limits_{...?...} \)                     

\(\mathop {CB{r_4}}\limits_{...?...} \)

Lời giải chi tiết

\(C{H_3}Cl\) (triclometan)      

\(CC{l_4}\) (tetraclometan)     

\(C{l_3}C - CHC{l_2}\) (pentacloetan)

\(C{l_3}C - CC{l_3}\) (hexacloetan)               

\(CB{r_4}\) (tetrabrommetan)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí