Câu 7 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Xác định thể tích hiđro (đktc) thoát ra khí cho lượng dư dung dịch natri hiđroxit tác dụng với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6 gam magie với 4,5 silic đioxit. Giả sử phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%.

Lời giải chi tiết

\({n_{Mg}} = \frac{6}{{24}} = 0,25mol;{n_{Si{O_2}}} = \frac{{4,5}}{{60}} = 0,075mol\)

   \(Si + 2NaOH + {H_2}O \to N{a_2}Si{O_3} + 2{H_2} \uparrow \)

0,075                                                        \( \to \) 0,15

Thể tích \({H_2}\) thoát ra ở đktc: \({V_{{H_2}}} = 0,15.22,4 = 3,36\) (lít)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài