Câu 6 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Trong công nghiệp, để điều chế stiren người ta làm như sau: cho etilen phản ứng với benzen có xúc tác axit thu được etylbenzen rồi cho etylbenzen qua xúc tác ZnO nung nóng.

a) Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.

b) Hãy tính xem từ 1,0 tấn benzen cần tối thiểu bao nhiêu  (đktc) etilen và tạo thành bao nhiêu kg stiren, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng đều đạt 80%.

Lời giải chi tiết

b) Từ (1) ta có \({n_{{C_2}{H_4}}} = {n_{{C_6}{H_6}}} = {{{{10}^6}} \over {78}} = 12820,51\) mol

Sơ đồ hợp thức:      \({C_6}{H_6} \to {C_2}{H_4} \to {C_8}{H_8}\)

                                \(78g \to 22,4l \to 104g\)

                                 

Thể tích \({C_2}{H_4}\) cần dùng ở đktc: \(x = \frac{{{{10}^6}.22,4}}{{78}} = 287,18{m^3}\)

Khối lượng \({C_8}{H_8}\) thực tế thu được: \(y = \frac{{{{10}^6}.104}}{{78}}.\frac{{80}}{{100}}.\frac{{80}}{{100}} = 853,33kg\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.