Câu 52 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

LG a

Tính \(P(2 < X < 7)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& P\left( {2 < X < 7} \right) \cr&= P\left( {X = 3} \right) + P\left( {X = 4} \right) \cr&+ P\left( {X = 5} \right) + P\left( {X = 6} \right) \cr 
& = 0,14 + 0,18 + 0,25 + 0,15 = 0,72 \cr} \)

LG b

Tính \(P(X > 5)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& P\left( {X > 5} \right) \cr&= P\left( {X = 6} \right) + P\left( {X = 7} \right) \cr&+ P\left( {X = 8} \right) + P\left( {X = 9} \right) \cr 
&  = 0,15 + 0,07 + 0,04 + 0,01 = 0,27 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí