Câu 51 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Số đơn đặt hàng đến trong một ngày ở một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Số đơn đặt hàng đến trong một ngày ở một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

0

1

2

3

4

5

P

0,1

0,2

0,4

0,1

0,1

0,1

 

LG a

Tính xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1 ; 4].

Lời giải chi tiết:

Xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1 ; 4] là :

\(\eqalign{
& P\left( {1 \le X \le 4} \right) \cr&= P\left( {X = 1} \right) + P\left( {X = 2} \right) \cr&+ P\left( {X = 3} \right) + P\left( {X = 4} \right) \cr 
& = 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,1 = 0,8 \cr} \)

LG b

Tính xác suất để có ít nhất 4 đơn đặt hàng đến công ty đó trong một ngày.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \(P\left( {X \ge 4} \right) = P\left( {X = 4} \right) + P\left( {X = 5} \right) \)\(= 0,1 + 0,1 = 0,2\)

LG c

Tính số đơn đặt hàng trung bình đến công ty đó trong một ngày.

Lời giải chi tiết:

Số đơn đặt hàng trung bình đến công ty trong 1 ngày là kỳ vọng của X.

\(E(X) = 0.0,1 + 1.0,2 + 2.0,4 + 3.0,1 \)\(+ 4.0,1 + 5.0,1 = 2,2\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí