Câu 5 trang 62 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

 Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54 g photpho trihalogenua cần dùng 55 ml dung dịch natri hiđroxit 3M. Xác định công thức của photpho trihalogenua đó, biết rằng phản ứng thủy phân tạo ra hai axit, trong đó axit \({H_3}P{O_4}\) là axit 2 nấc.

Lời giải chi tiết

Photpho trihalogen \(P{X_3}\), khối lượng mol nguyên tử của X là X, đặt số mol  \(P{X_3}\) là x mol. \({n_{NaOH}} = 3.0,055 = 0,165\) mol

\(P{X_3} + 3{H_2}O \to {H_3}P{O_3} + 3HX\)                    (1)

   x                     \( \to \)      x      \( \to \)   3x

 \({H_3}P{O_3} + 2NaOH \to N{a_2}HP{O_3} + {H_2}O\)     (2)

       x        \( \to \)    2x

\(HX + NaOH \to NaX + {H_2}O\)                         (3)

  3x   \( \to \)   3x

Từ (1), (2) và (3) \( \Rightarrow \)2x + 3x = 0,165 \( \Rightarrow \) x = 0,033

Ta có 0,033.(31+3X) = 4,54 \( \Rightarrow \) X = 35,5 (g/mol)

Vậy X là Cl.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 14: Photpho

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài