Câu 48 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Hãy chọn khẳng định đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây :

LG a

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + 5\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số cộng.

Phương pháp giải:

Xét hiệu \({u_{n + 1}} - {u_n} \) có là hằng số hay không.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì \({u_{n + 1}} - {u_n} = 5,\forall n \ge 1\)

LG b

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 3\text{ và }{u_{n + 1}} = {u_n} + n\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số cộng.

Phương pháp giải:

Xét hiệu \({u_{n + 1}} - {u_n} \) có là hằng số hay không.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \({u_{n + 1}} - {u_n} = n\) không là hằng số

LG c

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 4\text{ và }{u_{n + 1}} = 5{u_n}\) với mọi n ≥ 1,

là một cấp số nhân.

Phương pháp giải:

Xét thương \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} \) có là hằng số hay không.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = 5\) là hằng số

LG d

Dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 1\text{ và } {u_{n + 1}} = n{u_n}\) với mọi n ≥ 1

là một cấp số nhân.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \({{{u_{n + 1}}} \over {{u_n}}} = n\) không là hằng số.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài