Câu 4 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Nêu những tính chất hoa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa ?

Đề bài

Nêu những tính chất hoa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa ?

Lời giải chi tiết

Tính chất hóa học của \({N_2}\) : \({N_2}\)  thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

Nitơ thể hiện tính khử: 

- Nitơ thể hiện tính oxi hóa: 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí