Câu 4 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1, 2 lần thể tích cacbonic (đo trong cùng điều kiện). Biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Lời giải chi tiết

Hiđrocacbon cháy tạo \({n_{{H_2}O}} = 1,2{n_{C{O_2}}} \Rightarrow {n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}} \Rightarrow \) Hiđrocacbon đó là ankan. Đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon là \({C_n}{H_{2n + 2}}\)

 

Ta có \({n_{{H_2}O}} = 1,2{n_{C{O_2}}} \Rightarrow \left( {n + 1} \right) = 1,2.n \Rightarrow n = 5\)

Công thức phân tử: \({C_5}{H_{12}}\)

Công thức cấu tạo của hiđrocacbon:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài