Câu 4 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1, 2 lần thể tích cacbonic (đo trong cùng điều kiện). Biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

Lời giải chi tiết

Hiđrocacbon cháy tạo \({n_{{H_2}O}} = 1,2{n_{C{O_2}}} \Rightarrow {n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}} \Rightarrow \) Hiđrocacbon đó là ankan. Đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon là \({C_n}{H_{2n + 2}}\)

 

Ta có \({n_{{H_2}O}} = 1,2{n_{C{O_2}}} \Rightarrow \left( {n + 1} \right) = 1,2.n \Rightarrow n = 5\)

Công thức phân tử: \({C_5}{H_{12}}\)

Công thức cấu tạo của hiđrocacbon:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí