Câu 30 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

Bài 30. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

a. Từ 001 đến 099 (tính chính xác đến hàng phần nghìn);

b. Từ 150 đến 199 (tính chính xác đến hàng phần vạn).

Giải

a. Số kết quả có thể là \(C_{199}^5.\) Số kết quả thuận lợi là  \(C_{99}^5.\)

Xác suất cần tìm là  \({{C_{99}^5} \over {C_{199}^5}} \approx 0,029.\)

b. Số kết quả thuận lợi là  \(C_{50}^5.\)

Xác suất cần tìm là  \({{C_{50}^5} \over {C_{199}^5}} \approx 0,0009\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu