Câu 30 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh có tên trong một danh sách được đánh số thứ tự từ 001 đến 199. Tính xác suất để 5 học sinh này có số thứ tự :

LG a

Từ 001 đến 099 (tính chính xác đến hàng phần nghìn);

Lời giải chi tiết:

Từ 001 đến 199 có 199 người nên số kết quả có thể là \(C_{199}^5.\)

Từ 001 đến 099 có 99 người nên số kết quả thuận lợi là \(C_{99}^5.\)

Xác suất cần tìm là \({{C_{99}^5} \over {C_{199}^5}} \approx 0,029.\)

LG b

Từ 150 đến 199 (tính chính xác đến hàng phần vạn).

Lời giải chi tiết:

Từ 150 đến 199 có 199-150+1=50 người nên số kết quả thuận lợi là \(C_{50}^5.\)

Xác suất cần tìm là \({{C_{50}^5} \over {C_{199}^5}} \approx 0,0009\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí