Câu 25 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 50.

LG a

Mô tả không gian mẫu.

Lời giải chi tiết:

Không gian mẫu \(\Omega {\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {1,2,3, \ldots ,50} \right\}\)

LG b

Gọi A là biến cố “Số được chọn là số nguyên tố”. Hãy liệt kê các kết quả thuận lợi cho A.

Lời giải chi tiết:

Kết quả thuận lợi cho A là :

\({\Omega _A} = \){2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}

LG c

Tính xác suất của A.

Lời giải chi tiết:

Xác suất của A là  \(P\left( A \right) = {{\left| {{\Omega _A}} \right|} \over {\left| \Omega \right|}} = {{15} \over {50}} = {3 \over {10}}\)

LG d

Tính xác suất để số được chọn nhỏ hơn 4.

Lời giải chi tiết:

Gọi B:"Số được chọn nhỏ hơn 4" thì \({\Omega _B} = \left\{ {1;2;3} \right\}\)

Xác suất để số được chọn nhỏ hơn 4 là :

\(P\left( B \right) = {{\left| {{\Omega _B}} \right|} \over {\left| \Omega \right|}} = {3 \over {50}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.