Câu 27 trang 75 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

Bài 27. Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

a. Tính xác suất để Hường được chọn.

b. Tính xác suất để Hường không được chọn.

c. Tính xác suất để một bạn có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Hường được chọn.

Giải:

a. Gọi A là biến cố “Hường được chọn”

Ta có:  \(P\left( A \right) = {1 \over {30}}\)

b. Gọi B là biến cố “Hường không được chọn”

Ta có:  \(P\left( B \right) = {{29} \over {30}}\)

c. Gọi C là biến cố : “Bạn có số thứ tự nhỏ hơn 12 được chọn”.

Ta có:  \(P\left( C \right) = {{11} \over {30}}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 4. Biến cố và xác suất của biến cố

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu