Câu 3 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

 Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nó amoniac là một bazơ yếu ?

Lời giải chi tiết

a) Tính chất hóa học của \(N{H_3}\)

Tính bazơ yếu: 

  \(N{H_3} + HCl \to NH_4Cl\) (bốc khói trắng)

 \(Cu{(N{O_3})_2} + 2N{H_3} + {H_2}O \to Cu{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  \)

                                          \(+ 2N{H_4}N{O_3}\)

\(Cu{(OH)_2} + 4N{H_3} \to {\rm{[}}Cu{\left( {N{H_3}} \right)_4}{\rm{]}}{\left( {OH} \right)_2}\) Dung dịch xanh thẫm

Tính khử:

\((2\mathop N\limits^{ - 3}  - 6e \to {N_2})\)

  \(2N{H_3} + 3C{l_2} \to {N_2} + 6HCl \)

\((2\mathop N\limits^{ - 3}  - 6e \to {N_2})\)

\(4N{H_3} + 5{O_2} \to 4NO + 6{H_2}O \)

\((\mathop N\limits^{ - 3}  - 5e \to \mathop N\limits^{ + 2} )\)

\(4N{H_3} + 3{O_2} \to 2{N_2} + 6{H_2}O \)

\((2\mathop N\limits^{3 - }  - 6e \to {N_2})\)

b) Ứng dụng

- \(N{H_3}\) được sử dụng để sản xuất \(HN{O_3}\), phân bón, điều chế \({N_2}{H_4}\) làm nhiên liệu cho tên lửa.

- \(N{H_3}\) lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

c) \(N{H_3}\) là một bazơ yếu.

Với cùng nồng độ thì \(O{H^ - }\)  do \(N{H_3}\) tạo thành nhỏ hơn nhiều so với NaOH, \(N{H_3}\) bị bazơ đẩy ra khỏi dung dịch muối  \(\Rightarrow \) \(N{H_3}\) là một bazơ yếu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 11: Amoniac và muối Amoni

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.