Câu 2 trang 121 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy thiết lập công thức phân tử các các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (Không ghi %O)

Đề bài

Hãy thiết lập công thức phân tử các các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (Không ghi %O)

a) C: 49,40%, H: 9,80%, N: 19,10%, \({d_{A/kk}} = 2,52\)

b) C: 54,54%, H: 9,09%, \({d_{B/C{O_2}}} = 2,52\)

Lời giải chi tiết

a) \(\% {m_O} = 100 - (49,4 + 9,8 + 19,1) = 21,70\% \)

\({M_A} = 2,52.29 = 73(g/mol)\)

 Đặt công thức tổng quát của A: \({C_x}{H_y}{O_z}{N_t}\)

 Ta có \(x:y:z:t = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1}:\frac{{\% O}}{{16}}:\frac{{\% N}}{{14}} = 3:7:1:1\)

Công thức đơn giản nhất của A: \({\left( {{C_3}{H_7}ON} \right)_n}\).

Ta có \(M_A=73\Rightarrow n=1\)

\( \Rightarrow \) CTPT của A: \({C_3}{H_7}ON\)

b) \(\% {m_O} = 100 - (54,54 + 9,09) = 36,37\% \)

\({M_B} = 44.2 = 88(g/mol)\)

 Đặt công thức tổng quát của B: \({C_x}{H_y}{O_z}\)

Ta có \(x:y:z = \frac{{\% C}}{{12}}:\frac{{\% H}}{1}:\frac{{\% O}}{{16}} = 2:4:1\)

Công thức đơn giản nhất của B: \({\left( {{C_2}{H_4}O} \right)_n}\).

Ta có \({M_B} = 88 \Rightarrow n = 2\)

\( \Rightarrow \) CTPT của B: \({C_4}{H_8}{O_2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.