Câu 1 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết lhuowng trinhg hóa học của phản ứng

Đề bài

Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.

Lời giải chi tiết

Thành phần của thủy tinh là \(N{a_2}Si{O_3}\) (muối tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu). Khi nghiền thủy tinh thành bột, rồi cho vào nước, \(N{a_2}Si{O_3}\)bị thủy phân tạo môi trường kiềm. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí