Câu 1 trang 70 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Đề bài

Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

Lời giải chi tiết

Sự khác biệt giữa nhận biết và phân biệt: Để phân biệt các chất A, B, C, D chỉ cần nhận biết A, B, C. Chất còn lại đương nhiên là D. Trái lại để nhận biết A, B, C, D cần xác định tất cả các chất, không bỏ qua chất nào.

Hòa tan ba mẫu vào nước thu được dung dịch.

Cho dung dịch \(Ba{(OH)_2}\)  tác dụngvới ba mẫu và đun nhẹ

Mẫu sủi bọt khí mùi khai, đồng thời tạo kết tủa trắng là dung dịch\({(N{H_4})_2}S{O_4}\).

\({(N{H_4})_2}S{O_4} + Ba{(OH)_2} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2N{H_3} \)

                                                                            \(+ 2{H_2}O\)

Mẫu sủi bọt khí có mùi khai là dung dịch \(N{H_4}Cl\)

                                      \(2N{H_4}Cl + Ba{(OH)_2} \to BaC{l_2} + 2N{H_3} \uparrow  + 2{H_2}O\)

Mẫu còn lại là \(NaN{O_3}\)

Cho vụn đồng và \({H_2}S{O_4}\) loãng tác dụng cới mẫu còn lại, thấy xuất hiện khí không màu hóa nâu ngoài không khí \( \Rightarrow NaN{O_3}\)

\(3Cu + 8{H^ + } + 2NO_3^ -  \to 3C{u^{2 + }} + 2NO \uparrow  + 4{H_2}O\)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí