Các loại động từ


Trong tiếng Anh có hai loại động từ:Trợ động từ (to be, to have, to do) và động từ thường

A. Trong tiếng Anh có hai loại động từ :

1. Trợ động từ (Auxiliary) : to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to dare và used.

2. Tất cả các động từ khác mà chúng ta có thể gọi là động từ thường.

to work, to sing, to pray (cầu nguyện).

B. Lưu ý rằng các động từ tiếng Anh thường được biết bằng nguyên mẫu : to work, to be, to have.

Nhưng một số trợ động từ không có nguyên mẫu và được biết bằng các hình thức dùng cho thì hiện tại của chúng :

may, must, will, shall V.V..

Trước khi nghiên cứu trợ động từ, chúng ta cần biết các động từ thường mà hầu hết các thì (tense) của chúng được thành lập với trợ động từ .

loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - GIỚI THIỆU ĐỘNG TỪ (VERBS)


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài