Bài tập cuối chương III - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.17 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tam giác ABC có A = 15, B = 45. Giá trị của tan C bằng:

Xem chi tiết

Bài 3.18 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tích hoành độ và tung độ của điểm M bằng

Xem chi tiết

Bài 3.19 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đơn vị sao cho

Xem chi tiết

Bài 3.20 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho góc nhọn

Xem chi tiết

Bài 3.21 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho góc nhọn

Xem chi tiết

Bài 3.22 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho góc

Xem chi tiết

Bài 3.23 trang 40 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đơn vị,

Xem chi tiết

Bài 3.24 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy điểm M thuộc nửa đường tròn đơn vị sao cho

Xem chi tiết

Bài 3.25 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho

Xem chi tiết

Bài 3.26 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tam giác ABC có a = 2,b = 3,c = 4. Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là:

Xem chi tiết

Bài 3.27 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ dài đường cao hb bằng:

Xem chi tiết

Bài 3.28 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Diện tích của tam giác bằng:

Xem chi tiết

Bài 3.29 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tam giác ABC có a = 14,b = 9

Xem chi tiết

Bài 3.30 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ dài đường cao

Xem chi tiết

Bài 3.31 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác bằng:

Xem chi tiết

Bài 3.32 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

là độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Số đo góc A bằng:

Xem chi tiết

Bài 3.33 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ dài cạnh BC bằng:

Xem chi tiết

Bài 3.34 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Diện tích của tam giác ABC bằng:

Xem chi tiết

Bài 3.35 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là:

Xem chi tiết

Bài 3.36 trang 43 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một ca nô xuất phát từ cảng A, chạy theo hướng đông với tốc độ 60 km/h. Cùng lúc đó, một tàu các xuất phát từ A, chạy theo hướng

Xem chi tiết

Xem thêm