Chương V. Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.19 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Số quy tròn của số gần đúng

Xem chi tiết

Bài 5.13 trang 80 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai biểu đồ chấm điểm biểu diễn hai mẫu số liệu A, B như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.7 trang 76 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Để ước lượng xem trung bình cần thực hiện bao nhiêu lần gieo xúc xắc để xuất hiện mặt 6 chấm, một nhóm học sinh đã gieo xúc xắc và đếm số lần thực hiện cho đến khi xuất hiện mặt 6 chấm cho kết quả như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.1 trang 73 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy xác định số đúng, số gần đúng trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 5.20 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Biết độ ẩm không khí tại Hà Nội là

Xem chi tiết

Bài 5.14 trang 80 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai dãy số liệu sau

Xem chi tiết

Bài 5.8 trang 76 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại một lớp học chứng chỉ Tin học, nếu mức độ hoàn thành trung bình 5 bài kiểm tra của học viên lớn hơn hoặc bằng 85% thì học viên sẽ được giảm 30% học phí,

Xem chi tiết

Bài 5.2 trang 73 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng thước đo có độ chia nhỏ nhất 1 cm để đo chiều cao của một học sinh được giá trị là 163 cm. Đánh giá sai số tuyệt đối và sai số tương đối của phép đo này.

Xem chi tiết

Bài 5.21 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh thực hành đo chiều cao của một tòa tháp cho kết quả là 200 m. Biết chiều cao thực của tòa tháp là 201 m, sai số tương đối là:

Xem chi tiết

Bài 5.15 trang 80 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm số của hai vận động viên bắn cung trong 10 lần bắn thử để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 được ghi lại như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.9 trang 77 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng số ca mắc Covid-19 tính đến ngày 26-8-2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận được thống kê như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.3 trang 74 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Xác định số đúng, số gần đúng. b) Đánh giá sai số tuyệt đối và sai số tương đối của phép xấp xỉ này.

Xem chi tiết

Bài 5.22 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm thi học kỳ môn Toán của một nhóm bạn như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.16 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các dãy số liệu sau, dãy nào có độ lệch chuẩn lớn nhất?

Xem chi tiết

Bài 5.10 trang 77 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lan thống kê số anh, chị, em ruột của các bạn trong lớp thu được bảng số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 5.4 trang 74 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng máy tính cầm tay tìm số gần đúng (làm tròn đến hàng phần nghìn) cho các số sau:

Xem chi tiết

Bài 5.23 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trung vị của mẫu số liệu trong Bài 5.22 là:

Xem chi tiết

Bài 5.17 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Mẫu số liệu sau là chiều cao (đơn vị: cm) của các bạn trong tổ của Lan:

Xem chi tiết

Bài 5.11 trang 77 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thống kê GDP năm 2020 (đơn vị: tỉ đô la Mỹ) của 10 nước tại khu vực Đông Nam Á được kết quả như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.5 trang 74 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện làm tròn số

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất