Bài tập cuối chương I - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.7 trên 93 phiếu
Bài 1.33 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Xem chi tiết

Bài 1.34 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Xem chi tiết

Bài 1.35 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai:

Xem chi tiết

Bài 1.36 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Xem chi tiết

Bài 1.37 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết hai tập hợp trên dưới dạng khoảng, đoạn.

Xem chi tiết

Bài 1.38 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Số a cần thảo mãn điều kiện gì để

Xem chi tiết

Bài 1.39 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai.

Xem chi tiết

Bài 1.40 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 20 học sinh thích môn Ngữ văn, 18 học sinh thích môn Toán, 4 học sinh thích cả 2 môn Toán và Ngữ văn.

Xem chi tiết

Bài 1.41 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thống kê tại một trung tâm mua sắm gồm 46 cửa hàng, với 26 cửa hàng bán quần áo, 16 cửa hàng có bán giày và 34 cửa hàng bán ít nhất một trong hai mặt hàng này.

Xem chi tiết

Bài 1.16 trang 12 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

Xem chi tiết

Bài 1.17 trang 12 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 1.18 trang 12 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phủ định của mệnh đề “5+8=13” là mệnh đề

Xem chi tiết

Bài 1.19 trang 12 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem chi tiết

Bài 1.20 trang 12 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho x là một phần tử của tập hợp X. Xét các mệnh đề sau:

Xem chi tiết

Bài 1.21 trang 12 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 1.22 trang 12 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết

Bài 1.23 trang 13 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?

Xem chi tiết

Bài 1.24 trang 13 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 15 học sinh giỏi Vật lý, 8 học sinh giỏi cả môn Toán và Vật Lý. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán hoặc Vật lý) của lớp 10A là:

Xem chi tiết

Bài 1.25 trang 13 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Với giá trị nào của a thì M = N?

Xem chi tiết

Bài 1.26 trang 13 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết

Xem thêm