Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.7 trang 76 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Để ước lượng xem trung bình cần thực hiện bao nhiêu lần gieo xúc xắc để xuất hiện mặt 6 chấm, một nhóm học sinh đã gieo xúc xắc và đếm số lần thực hiện cho đến khi xuất hiện mặt 6 chấm cho kết quả như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.8 trang 76 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại một lớp học chứng chỉ Tin học, nếu mức độ hoàn thành trung bình 5 bài kiểm tra của học viên lớn hơn hoặc bằng 85% thì học viên sẽ được giảm 30% học phí,

Xem chi tiết

Bài 5.9 trang 77 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng số ca mắc Covid-19 tính đến ngày 26-8-2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận được thống kê như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.10 trang 77 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lan thống kê số anh, chị, em ruột của các bạn trong lớp thu được bảng số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 5.11 trang 77 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thống kê GDP năm 2020 (đơn vị: tỉ đô la Mỹ) của 10 nước tại khu vực Đông Nam Á được kết quả như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.12 trang 77 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Diện tích các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long năm 2020

Xem chi tiết