Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.10 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem chi tiết

Bài 2.6 trang 23 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu diễn miền nghiệm của các hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

Xem chi tiết

Bài 2.1 trang 18 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn - 3x + y < 4. a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ.

Xem chi tiết

Bài 2.11 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem chi tiết

Bài 2.7 trang 23 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 2.2 trang 18 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách chuyển vế, hãy đưa bất phương trình trên về dạng tổng quát của bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

Xem chi tiết

Bài 2.12 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.8 trang 23 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Xem chi tiết

Bài 2.3 trang 18 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định một bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhân nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d (miền không bị gạch) làm miền nghiệm.

Xem chi tiết

Bài 2.13 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm nào dưới đây không thuộc miền nghiệm của bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.9 trang 23 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đợi chơi được sử dụng tối đa 12g hương liệu, 9 lít nước và 315g đường để pha chế hai loại nước A và B.

Xem chi tiết

Bài 2.4 trang 19 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ.

Xem chi tiết

Bài 2.14 trang 24 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 2.5 trang 19 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất với giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai với giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.

Xem chi tiết

Bài 2.15 trang 25 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.16 trang 25 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.17 trang 25 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây là miền tam giác ABC (miền không bị gạch) ?

Xem chi tiết

Bài 2.18 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.19 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 2.20 trang 26 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Miền nghiệm của hệ bất phương trình

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất