Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.7 trang 38 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác. b) Tính độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác. c) Tính diện tích của tam giác. d) Tính độ dài các đường cao của tam giác.

Xem chi tiết

Bài 3.8 trang 38 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC có a = 19,b = 6,c = 15.

Xem chi tiết

Bài 3.9 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác. b) Tính diện tích của tam giác. c) Tính độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác.

Xem chi tiết

Bài 3.10 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tính khoảng cách từ vị trí xuất phát từ A đến C (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị đo ki lô mét).

Xem chi tiết

Bài 3.11 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một tàu du lịch xuất phát từ bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng), chạy theo hướng N80E với vận tốc 20 km/h.

Xem chi tiết

Bài 3.12 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cây cổ thụ mạc thẳng đứng bên lề một con dốc có độ dốc 10 so với phương nằm ngang. Từ một điểm dưới chân dốc, cách gốc cây 31 m người ta nhìn đỉnh ngọn cây dưới một góc 40 so với phương nằm ngang. Hãy tính chiều cao của cây.

Xem chi tiết

Bài 3.13 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 3.15 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 3.16 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chứng minh rằng tam giác ABC là một tam giác vuông.

Xem chi tiết

Bài 3.14 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC có hai trung tuyến kẻ từ A và B vuông góc. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết