Bài 1. Mệnh đề - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau: a) Các số nguyên tố đều là số lẻ;

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau: a) 106 là hợp số;

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai mệnh đề sau:

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu dưới dạng “điều kiện cần” đối với mệnh đề sau:

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định tính đúng sai của mệnh đề đảo của các mệnh đề sau:

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu mệnh đều P => Q và xét tính đúng sai của chúng:

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau và tìm mệnh đề phủ định của nó.

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề: “Một số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 10”.

Xem lời giải