Bài 11. Tích vô hướng của hai vectơ - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.29 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 1.

Xem chi tiết

Bài 4.30 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Chứng minh rằng các đường thẳng AC và BM vuông góc với nhau.

Xem chi tiết

Bài 4.31 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) AM vuông góc với DE. b) BE vuông góc với CD. c) Tam giác MNP là một tam giác vuông cân

Xem chi tiết

Bài 4.32 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tính tích vô hướng b) Tính số đo của góc giữa hai vectơ

Xem chi tiết

Bài 4.33 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC không cân. Gọi D,E,F theo thứ tự là chân các đường cao kẻ từ A,B,C; gọi M,N,P tương ứng là trung điểm các cạnh BC,CA,AB.

Xem chi tiết

Bài 4.34 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(2;1) và B(4;3).

Xem chi tiết

Bài 4.35 trang 65 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;4) và C(9;2) là hai đỉnh của hình vuông ABCD. Tìm tọa độ các đỉnh B,D biết rằng tung độ của B là một số âm.

Xem chi tiết

Bài 4.36 trang 66 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;1) và B(7;5).

Xem chi tiết

Bài 4.37 trang 66 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A( - 3;2),B(1;5) và C(3; - 1).

Xem chi tiết

Bài 4.38 trang 66 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho ba điểm M,N,P. Nếu một lực F không đổi tác động lên một chất điểm trong suốt quá trình chuyển động của chất điểm, thì các công sinh bởi lực F trong hai trường hợp sau có mối quan hệ gì với nhau?

Xem chi tiết