Chương I. Mệnh đề và tập hợp - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.33 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Xem chi tiết

Bài 1.9 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai.

Xem chi tiết

Bài 1.1 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau: a) Các số nguyên tố đều là số lẻ;

Xem lời giải

Bài 1.34 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Xem chi tiết

Bài 1.10 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai tập hợp A,B được mô tả bởi biểu đồ ven như sau:

Xem chi tiết

Bài 1.2 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau: a) 106 là hợp số;

Xem lời giải

Bài 1.35 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai:

Xem chi tiết

Bài 1.11 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định các tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Xem chi tiết

Bài 1.3 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai mệnh đề sau:

Xem lời giải

Bài 1.36 trang 14 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Xem chi tiết

Bài 1.12 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?

Xem chi tiết

Bài 1.4 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu dưới dạng “điều kiện cần” đối với mệnh đề sau:

Xem lời giải

Bài 1.37 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết hai tập hợp trên dưới dạng khoảng, đoạn.

Xem chi tiết

Bài 1.13 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? Giải thích kết luận đưa ra.

Xem chi tiết

Bài 1.5 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định tính đúng sai của mệnh đề đảo của các mệnh đề sau:

Xem lời giải

Bài 1.38 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Số a cần thảo mãn điều kiện gì để

Xem chi tiết

Bài 1.14 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

Xem chi tiết

Bài 1.6 trang 7 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phát biểu mệnh đều P => Q và xét tính đúng sai của chúng:

Xem lời giải

Bài 1.39 trang 15 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai.

Xem chi tiết

Bài 1.15 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong một cuộc phỏng vấn 56 người về những việc họ thường làm vào ngày nghỉ cuối tuần, có 24 người thích tập thể thao, 15 người thích đi câu cá và 20 người không thích cả hai hoạt động trên.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất