Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.9 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền Đ vào ô trống nếu mệnh đề đúng, điền S vào ô trống nếu mệnh đề sai.

Xem chi tiết

Bài 1.10 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai tập hợp A,B được mô tả bởi biểu đồ ven như sau:

Xem chi tiết

Bài 1.11 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định các tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Xem chi tiết

Bài 1.12 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào rỗng?

Xem chi tiết

Bài 1.13 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? Giải thích kết luận đưa ra.

Xem chi tiết

Bài 1.14 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

Xem chi tiết

Bài 1.15 trang 11 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong một cuộc phỏng vấn 56 người về những việc họ thường làm vào ngày nghỉ cuối tuần, có 24 người thích tập thể thao, 15 người thích đi câu cá và 20 người không thích cả hai hoạt động trên.

Xem chi tiết