Bài tập cuối chương V - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.19 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Số quy tròn của số gần đúng

Xem chi tiết

Bài 5.20 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Biết độ ẩm không khí tại Hà Nội là

Xem chi tiết

Bài 5.21 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh thực hành đo chiều cao của một tòa tháp cho kết quả là 200 m. Biết chiều cao thực của tòa tháp là 201 m, sai số tương đối là:

Xem chi tiết

Bài 5.22 trang 81 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm thi học kỳ môn Toán của một nhóm bạn như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.23 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trung vị của mẫu số liệu trong Bài 5.22 là:

Xem chi tiết

Bài 5.24 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bổ sung thêm số 9 vào mẫu số liệu trong Bài 5.22 thì trung vị của mẫu số liệu mới là:

Xem chi tiết

Bài 5.25 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho mẫu số liệu sau:

Xem chi tiết

Bài 5.26 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là:

Xem chi tiết

Bài 5.27 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Mẫu số liệu trong Bài 5.26 có khoảng biến thiên là:

Xem chi tiết

Bài 5.28 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Mẫu số liệu mà tất cả các số trong mẫu này bằng nhau có phương sai là:

Xem chi tiết

Bài 5.29 trang 82 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Số giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn tứ phân vị dưới

Xem chi tiết

Bài 5.30 trang 83 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoảng tứ phân vị

Xem chi tiết

Bài 5.31 trang 83 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một nhân viên kiểm tra định kỳ một cột đo xăng dầu, kết quả đo (trong một thời gian nhất định) là 50 lít. Đồng hồ của cột đo xăng dầu báo là 50,3 lít.

Xem chi tiết

Bài 5.32 trang 83 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm tổng kết học kỳ các môn học của An được cho như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.33 trang 83 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Z-score là chỉ số được tổ chức y tế thế giới WHO sử dụng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người thông qua các thông số chiều cao, cận nặng và độ tuổi.

Xem chi tiết

Bài 5.34 trang 83 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thời gian chờ của 10 bệnh nhân (đơn vị: phút) tại một phòng khám được ghi lại như sau:

Xem chi tiết

Bài 5.35 trang 84 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh dùng một dụng cụ đo đường kính d của một viên bi (đơn vị: cm) thu được kết quả sau:

Xem chi tiết

Bài 5.36 trang 84 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của các công nhân trong một công ty nhỏ được cho như sau:

Xem chi tiết