Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn - SBT Toán 10 KNTT

Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Bài 2.1 trang 18 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn - 3x + y < 4. a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ.

Xem chi tiết

Bài 2.2 trang 18 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách chuyển vế, hãy đưa bất phương trình trên về dạng tổng quát của bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.

Xem chi tiết

Bài 2.3 trang 18 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định một bất phương trình bậc nhất hai ẩn nhân nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d (miền không bị gạch) làm miền nghiệm.

Xem chi tiết

Bài 2.4 trang 19 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng tọa độ.

Xem chi tiết

Bài 2.5 trang 19 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cửa hàng bán lẻ bán hai loại hạt cà phê. Loại thứ nhất với giá 140 nghìn đồng/kg và loại thứ hai với giá 180 nghìn đồng/kg. Cửa hàng trộn x kg loại thứ nhất và y loại thứ hai sao cho hạt cà phê đã trộn có giá không quá 170 nghìn đồng/kg.

Xem chi tiết