Bài tập 7.15 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11


A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75

7.15. A là một đồng đẳng của benzen có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,75. A tham gia các quá trình chuyển hoá theo sơ đồ sau :

Trên sơ đồ chỉ ghi các chất sản phẩm hữu cơ (phản ứng còn có thể tạo ra các chất vô cơ).

Hãy viết phương trình hoá học của các quá trình chuyển hoá. Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo, kèm theo tên gọi.

Hướng dẫn trả lời:

\({M_A} = 5,75.16 = 92(g/mol) \Rightarrow 14n - 6 = 92 \Rightarrow n = 7\)

A là \({C_7}{H_8}\) hay \({C_6}{H_5} - C{H_3}\) (toluen)

\({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)  \({C_6}{H_5}C{H_2}Cl + HCl\)

                                                                     B : benzyl clorua

 + \(3{H_2}\) 

                          C : metylxiclohexan

 + \(3HN{O_3}\) 

+ \(3{H_2}O\)                          D : TNT (trinitrotoluen)

\({C_6}{H_5} - C{H_3} + 2KMn{O_4}\)  \({C_6}{H_5} - COOK + KOH + 2Mn{O_2} + {H_2}O\)

E : kali benzoat

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.