Bài 95 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao


Giải bài tập Bài 95 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình của các đường cônic trong mỗi trường hợp sau:

 

LG a

Tiêu điểm \(F(3 ; 1),\) đường chuẩn \(\Delta : x=0\) và tâm sai \(e=1.\)

 

Lời giải chi tiết:

 Gọi \(M(x ; y)\) thuộc cônic. Khi đó, \(MF = e.d(M ; \Delta )\)

\(\Leftrightarrow   M{F^2} = {e^2}.{d^2}(M ; \Delta )\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow  {(x - 3)^2} + {(y - 1)^2} = {x^2}\\ \Leftrightarrow {y^2} - 6x - 2y + 10 = 0.\end{array}\)

 

LG b

Tiêu điểm \(F(-1 ; 4),\) đường chuẩn ứng với tiêu điểm \(F\) là \(\Delta :y=0\) và tâm sai \(e =  \dfrac{1}{2}\).

 

Lời giải chi tiết:

 \({x^2} +  \dfrac{3}{4}{y^2} + 2x - 8y + 17 = 0\).

 

LG c

Tiêu điểm \(F(2 ; -5),\) đường chuẩn ứng với tiêu điểm \(F\) là \(\Delta : y=x\) và tâm sai \(e=2.\)

 

Lời giải chi tiết:

\({x^2} + {y^2} - 4xy + 4x - 10y - 29 = 0\).

LG d

 Tiêu điểm \(F(-3 ; -2),\) đường chuẩn ứng với tiêu điểm \(F\) là \(\Delta : x-2y+1=0\) và tâm sai \(e = \sqrt 3 \).

 

Lời giải chi tiết:

\(2{x^2} - 7{y^2} + 12xy + 24x + 32y + 62 = 0\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.