Bài 64 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao


Đề bài

\(\sin {{{{90}^0}} \over 4}\cos {{{{270}^0}} \over 4}\) bằng: 

\(\eqalign{
& (A)\,{1 \over 2}(1 - {{\sqrt 2 } \over 2})\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,{1 \over 2}({{\sqrt 2 } \over 2} - 1)\,\,\, \cr 
& (C)\,{1 \over 2}(1 + {{\sqrt 2 } \over 2})\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\sqrt 2 - 1 \cr} \)

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\sin {{{{90}^0}} \over 4}\cos {{{{270}^0}} \over 4}\) \( = \frac{1}{2}\left( {\sin \frac{{{{90}^0} + {{270}^0}}}{4} + \sin \frac{{{{90}^0} - {{270}^0}}}{4}} \right)\) \( = {1 \over 2}(\sin {90^0} - \sin {45^0}) \)

\(= {1 \over 2}(1 - {{\sqrt 2 } \over 2})\)

Chọn (A)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.