Bài 62 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao


Đề bài

\({{\sin {\pi  \over {15}}\cos {\pi  \over 10} + \sin {\pi  \over {10}}\cos {\pi  \over 15}} \over {\cos {{2\pi } \over {15}}\cos {\pi  \over {5}} - \sin {{2\pi } \over {15}}\sin {\pi  \over {5}}}}\) bằng:

\((A)\,\sqrt 3 \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;(B)\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)

\((C)\, - 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,  {1 \over 2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {{\sin {\pi \over {15}}\cos {\pi \over 10} + \sin {\pi \over {10}}\cos {\pi \over 15}} \over {\cos {{2\pi } \over {15}}\cos {\pi \over {5}} - \sin {{2\pi } \over {15}}\sin {\pi \over {5}}}} \cr &= {{\sin ({\pi \over {15}} + {\pi \over {10}})} \over {\cos ({{2\pi } \over {15}} + {\pi \over 5})}} \cr 
& = {{\sin {\pi \over 6}} \over {\cos {\pi \over 3}}} = 1 \cr} \)

Chọn (B)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.