Bài 48 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Tìm các giới hạn sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giới hạn sau:

LG a

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} - {e^{3x + 2}}} \over x}\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng giới hạn \(\mathop {\lim }\limits_{u \to 0} \frac{{{e^u} - 1}}{u} = 1\)

Lời giải chi tiết:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^2} - {e^{3x + 2}}} \over x}  = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^2} - {e^{3x}}.{e^2}}}{x}\)

\(= \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{-e^2}\left(  {e^{3x}-1} \right)} \over x}=  - {e^2}.\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{3\left( {{e^{3x}} - 1} \right)}}{{3x}}\)

\( =  - 3{e^2}.\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{3x}} - 1} \over {3x}} =  - 3{e^2}.1=- 3{e^2} \).

LG b

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{2x}} - {e^{5x}}} \over x}\)

Lời giải chi tiết:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{{e^{2x}} - {e^{5x}}} \over x}  = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \left( {\frac{{\left( {{e^{2x}} - 1} \right) - \left( {{e^{5x}} - 1} \right)}}{x}} \right)\)

\(\begin{array}{l}
= \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{2x}} - 1}}{x} - \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{5x}} - 1}}{x}\\
= \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{2\left( {{e^{2x}} - 1} \right)}}{{2x}} - \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{5\left( {{e^{5x}} - 1} \right)}}{{5x}}\\
= 2\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{2x}} - 1}}{{2x}} - 5\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{{e^{5x}} - 1}}{{5x}}\\
= 2.1 - 5.1\\
= - 3
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.