Bài 36 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau:

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau:

a) 

\(y = \left\{ \matrix{
- x + 1\,\,\,\,\,\,\,\,;x \le - 1 \hfill \cr
- {x^2} + 3\,\,\,\,\,;x > - 1 \hfill \cr} \right.\)

b)

\(y = \left\{ \matrix{
{1 \over 2}{(x + 3)^2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;x \le - 1 \hfill \cr
2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,;x > - 1 \hfill \cr} \right.\)

Đáp án

a) Đường thẳng y = -x + 1 qua A(1, 0) và B(-1, 2)

Parabol y = -x2 + 3 có đỉnh I(0, 3)

Đồ thị:

b) Đồ thị hàm số:

 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3: Hàm số bậc hai

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu