Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Lập bảng theo mẫu sau rồi điền vào ô trống các giá trị thích hợp (nếu có):

Lập bảng theo mẫu sau rồi điền vào ô trống các giá trị thích hợp (nếu có):


Đáp án 

a) Ta có:

\({x_0} =  - {b \over {2a}} = {6 \over 6} = 1 \Rightarrow {y_0} = {3.1^2} - 6.1 + 7 = 4\)

a = 3 > 0.

Hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 1

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4.

b) Ta có:

\({x_0} =  - {b \over {2a}} = {5 \over { - 10}} =  - {1 \over 2} \Rightarrow {y_0} = {{17} \over 4}\) 

a = -5 < 0

Vậy hàm số có giá trị lớn nhất khi x = \( - {1 \over 2}\)

Giá trị lớn nhất bằng \({{17} \over 4}\)

c) Ta có:

\({x_0} =  - {b \over {2a}} = 3 \Rightarrow {y_0} = 0\)

a = 1 > 0

Vậy hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 3

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0

d) Ta có:

\({x_0} =  - {b \over {2a}} = {1 \over 2} \Rightarrow {y_0} = 0\)

a = -4 < 0.

Hàm số có giá trị lớn nhất khi x = \({1 \over 2}\)

Giá trị lớn nhất bằng 0

Ta có bảng sau:

Loigiaihay.co

m

Các bài liên quan: - Bài 3: Hàm số bậc hai

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu