Bài 33 trang 60 SGK Đại số 10 nâng cao


Đề bài

Lập bảng theo mẫu sau rồi điền vào ô trống các giá trị thích hợp (nếu có):

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\({x_0} =  - \dfrac{b}{2a} =\dfrac{6}{6}  = 1 \Rightarrow {y_0} = {3.1^2} - 6.1 + 7 = 4\)

a = 3 > 0.

Hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 1

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 4.

b) Ta có:

\({x_0} =  - \dfrac{b}{2a}  =\dfrac{5}{-10} =  - \dfrac{1}{2}  \Rightarrow {y_0} =\dfrac{17}{4} \) 

a = -5 < 0

Vậy hàm số có giá trị lớn nhất khi x = \( - \dfrac{1}{2} \)

Giá trị lớn nhất bằng \(\dfrac{17}{4}\)

c) Ta có:

\({x_0} =  -  \dfrac{b}{2a} = 3 \Rightarrow {y_0} = 0\)

a = 1 > 0

Vậy hàm số có giá trị nhỏ nhất khi x = 3

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0

d) Ta có:

\({x_0} =  -  \dfrac{b}{2a}  =  \dfrac{1}{2}  \Rightarrow {y_0} = 0\)

a = -4 < 0.

Hàm số có giá trị lớn nhất khi x = \( \dfrac{1}{2} \)

Giá trị lớn nhất bằng 0

Ta có bảng sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.