Bài 32 trang 31 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đề bài

Cho \(\overrightarrow u  = {1 \over 2}\overrightarrow i  - 5\overrightarrow j \,\,,\,\overrightarrow v  = k\overrightarrow i  - 4\overrightarrow j .\)

Tìm các giá trị của \(k\) để hai vec tơ \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) cùng phương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng điều kiện cùng phương của hai véc tơ:

Véc tơ \(\overrightarrow b \) cùng phương với véc tơ \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho \(x' = kx,y' = ky\)

Lời giải chi tiết

Cho \(\overrightarrow u  = \left( {{1 \over 2}\,;\, - 5} \right)\,,\,\overrightarrow v  = \left( {k\,;\, - 4} \right)\)

Để hai vec tơ \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) cùng phương thì có số \(l\) sao cho \(\overrightarrow v  = l\overrightarrow u \) 

\( \Leftrightarrow \left( {k\,;\, - 4} \right) = \left( {{l \over 2}\,;\, - 5l} \right)\)

\(\Leftrightarrow \,\,\left\{ \matrix{
k = {l \over 2} \hfill \cr 
- 4 = - 5l \hfill \cr} \right.\,\, \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
k = {2 \over 5} \hfill \cr 
l = {4 \over 5} \hfill \cr} \right.\)

Vậy với \(k = {2 \over 5}\) thì \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \)  cùng phương.

Cách trình bày khác:

Để \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \) cùng phương thì 

\(\frac{k}{{1/2}} = \frac{{ - 4}}{{ - 5}} \)\(\Leftrightarrow  - 5k =  - 4.\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow  - 5k =  - 2 \Leftrightarrow k = \frac{2}{5}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.