Bài 29 trang 30 SGK Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi mệnh đề sau đúng hay sai ?

Bài 29. Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi mệnh đề sau đúng hay sai ?

a) Hai vec tơ \(\overrightarrow a (26;9)\) và \(\overrightarrow b (9;26)\) bằng nhau.

b) Hai vec tơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

c) Hai vec tơ đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau.

d) Vec tơ \(\overrightarrow a \) cùng phương với vec tơ \(\overrightarrow i \) nếu \(\overrightarrow a \) có hoành độ bằng 0.

e) Vec tơ \(\overrightarrow a \) có hoành độ bằng 0 thì nó cùng phương với vec tơ \(\overrightarrow j \).

Hướng dẫn trả lời

a) Sai                        b) Đúng                    

c) Đúng                     d) Sai                    e) Đúng

Các bài liên quan: - Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu