Bài 30 trang 31 SGK Hình học 10 Nâng cao


Đề bài

Tìm tọa độ của các vectơ sau trong mặt phẳng tọa độ

\(\eqalign{
& \overrightarrow a = - \overrightarrow i ;\,\,\,\overrightarrow b = 5\overrightarrow j ;\,\,\,\overrightarrow c = 3\overrightarrow i - 4\overrightarrow j \cr 
& \overrightarrow d = {1 \over 2}(\overrightarrow j - \overrightarrow i)\,;\,\,\,\overrightarrow e = 0,15\overrightarrow i \,\, + 1,3\overrightarrow {j} \cr&\overrightarrow f = \pi \overrightarrow i - (\cos {24^0})\overrightarrow {j}\cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết: \(\overrightarrow a  = (x,\,y)\,\, \Rightarrow \,\overrightarrow a  = x\overrightarrow i  + y\overrightarrow j \)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow a = - \overrightarrow i = \left( { - 1} \right)\overrightarrow i + 0\overrightarrow j \\
\Rightarrow \overrightarrow a = \left( { - 1;0} \right)\\
\overrightarrow b = 5\overrightarrow j = 0\overrightarrow i + 5\overrightarrow j \\
\Rightarrow \overrightarrow b = \left( {0;5} \right)\\
\overrightarrow c = 3\overrightarrow i - 4\overrightarrow j = 3\overrightarrow i + \left( { - 4} \right)\overrightarrow j \\
\Rightarrow \overrightarrow c = \left( {3; - 4} \right)\\
\overrightarrow d = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow j - \overrightarrow i } \right) = \frac{1}{2}\overrightarrow j - \frac{1}{2}\overrightarrow i \\
= \left( { - \frac{1}{2}} \right)\overrightarrow i + \frac{1}{2}\overrightarrow j \\
\Rightarrow \overrightarrow d = \left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\\
\overrightarrow e = 0,15\overrightarrow i + 1,3\overrightarrow j \\
\Rightarrow \overrightarrow e = \left( {0,15;1,3} \right)\\
\overrightarrow f = \pi \overrightarrow i - \cos {24^0}\overrightarrow j \\
= \pi \overrightarrow i + \left( { - \cos {{24}^0}} \right)\overrightarrow j \\
\Rightarrow \overrightarrow f = \left( {\pi ; - \cos {{24}^0}} \right)
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.