Trình bày những biến đổi mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 - 1941.


Đề bài

Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 85, 86 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Về kinh tế:

- Năm 1936, tính theo sản lượng công nghiệp, Liên Xô đứng đầu châu Ấu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

- Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp hoàn thành.

- Nhân dân Liên Xô đã xây dựng được một nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.

* Về văn hóa - giáo dục:

 - Xóa nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

- Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.

* Về xã hội:

- Các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.