Việc bỏ "the"


A. Mạo từ xác định không được dùng :Trước tên gọi các nơi chốn.Trước những danh từ trừu tượng

A. Mạo từ xác định không được dùng :

1. Trước tên gọi các nơi chốn trừ những nơi đã nói ở trên hay trước tên gọi của người.

Trước những danh từ trừu tượng trừ khi những danh từ đó được dùng trong những cảm giác đặc biệt.

Men fear death (con người sợ cái chết).

Nhưng : The death of the Prime Minister Left his party without a leader (Cái chết của vị Thủ tướng đã để lại cho đảng của ông không người lãnh đạo).

một sở hữu tính từ (possessive adjective).

The boy's uncle = the uncle of the boy.

(Chú của cậu bé).

It is my (blue) book = the (blue) book is mine.

(Cuốn sách (màu xanh) là của tôi).

4. Trước tên gọi các bữa ăn (nhưng hãy xem mục 3C):

The Scots have porridge for breakfast.

(Gia đình Scot dùng cháo yến mạch cho bữa điểm tâm).

Nhưng :

The wedding breakfast was held, in her father's house (Bữa tiệc sáng đám cưới được tổ chức tại nhà cha của nàng).

5. Trước tên gọi các môn chơi :

He plays golf (Anh ta chơi gôn).

6. Trước các bộ phận cơ thể và các thứ quần áo khi những thư này được xem như một tính từ sở hữu.

Raise your right hand (Đưa tay phải của anh lên).

He took off his coat (Anh ta đã cởi áo khoác).

Nhưng hãy lưu ý các kiểu câu này :

She seized the child 's collar.

(Bà ta tóm cổ áo thằng bé).

I patted his shoulder (Tôi vỗ vai hắn).

The brick hit John's face (Cục gạch đập vào mặt John)

Cũng có thể được diễn tả

She seized the child by the collar.

I patted him on the shoulder.

The brick hit John in the face.

Tương tự trong thụ động :

He was hit on the head (Anh ta bị đập vào đầu).

He was cut in the hand. (Anh ta bị đứt ở tay).

B. Lưu ý rằng trong một số ngôn ngữ  Âu châu, mạo từ xác định được dùng trước những danh từ số nhiều không xác đinh nhưng trong tiếng Anh thì the lại không bao giờ được dùng theo cách này :

Women are expected to like babies (Phụ nữ được xem là thích trẻ em)

Big hotels all over the world are very much the same. (Các khách sạn lớn trên thế giới đều giống nhau rất nhiều).

Nếu chúng ta đặt the trước women ở ví dụ đầu thì có nghĩa là chúng ta ám chỉ một nhóm phụ nữ riêng biệt nào.

C. Từ «nature» với nghĩa là «tự nhiên, thiên nhiên» thì không dùng the :

If you interfere with nature you will suffer for it.

(Nếu bạn làm hỏng thiên nhiên thì bạn sẽ chịu hậu quả của nỏ).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm